Vi välkomnar lärarstudenter

Hökarängsskolan har gott samarbete med lärarhögskolorna och tar emot studenter som gör sin verksamhetsförlagda praktik på skolan. Skolans egen personal är välutbildad och deltar i aktuella kompetensutvecklingsprogram.

Som ett led i skolans arbete för ökad måluppfyllelse arbetar lärarna under läsåret 2012-13 i ämnesinriktade Lesson Study-grupper under ledning av professor Inger Eriksson.

Dela: