Till innehåll på sidan

Ventilationsprojekt informationsbrev september 2017

Hökarängsskolan

Arbetet med ventilations- och ombyggnadsprojektet rullar vidare. Sprängningar under hus D för att skapa ventilationsschakt fortlöper ännu ett tag till liksom markarbetena runt hus C och D.

Olika förslag prövas för att dämpningen av ljud i den provisoriska matsalen ska bli bättre.

Arkitekten har börjat ta fram förslag på kulörer till mattor, för hur rum och korridorer ska målas samt färg på kakel till toaletter. En tanke är att ta fram de kulörer som fanns i skolan då den byggdes på 50-talet. Vid färgsättning av toaletter tas även hänsyn till tillgänglighetsanpassning för synsvaga.

Kvickentorpsskolan

Elever och personal har nu gjort sig hemmastadda i både den nya utom- och inomhusmiljön.

Vid frågor kontakta helena.hakansson@stockholm.se  

 

Med hälsningar,   

Skolintendent Helena Håkansson och rektor Heidi Hård af Segerstad 

Dela: