Till innehåll på sidan

Ventilationsprojekt informationsbrev, oktober/november 2017

Eftersom det inte pågår några arbeten eller förändringar av lokalerna i Kvickentorpsskolan just nu så handlar det här informationsbrevet enbart om vad som händer i Hökarängsskolan.

Händer det någonting alls i Hökarängsskolan?

Ja, utifrån sett ser det kanske bara ut som jordhögar på gården. Men arbetet fortgår för fullt i de djupa källarvalven.

Vid styrgruppsmötet den 6/11 - med representanter från fastighetsägaren Sisab, Utbildningsförvaltningen, byggföretaget Veidekke och skolan - informerades bland annat om att upphandling av fönster samt inner- och yttertak är klar, datanätet ska uppdateras, belysning kompletteras och byts ut, förslaget till färgsättning av lokalerna är beslutat och något reviderad för att ”ljusa upp” mörkare delar av skolan.   

 

Konstnär Fredrik Helander skissar nu på hur konsten, som kommer bli en del av den ordinarie matsalen, ska se ut efter renoveringen. Den idag provisoriska matsalen har utrustats med skärmar/ljudabsorbenter och innan jul beräknas ytterligare ljudabsorbenter levereras. För att underlätta för eleverna att ta vatten har även vattensifon beställts, vi inväntar nu leverans och installation.

Vid frågor kontakta helena.hakansson@stockholm.se  

Med hälsningar,   

Skolintendent Helena Håkansson och t.f. rektor Bo Östenius 

Dela: