Till innehåll på sidan

Ventilationsprojekt informationsbrev mars 2017

Planeringsarbetet fortgår på många olika sätt och det känns verkligen som att vi närmar oss byggstart. Vi arbetar nu med en mängd olika uppgifter; arbetsmöten pågår, transportvägar för både skolans leveranser och Veidekkes byggtrafik planeras, flyttfirma kontaktas etcetera.

Under andra hälften av april börjar Veidekke sin etablering, en del av skolans baksida och området mellan hus C och D kommer stängslas in och vissa förberedande utvändiga arbeten kommer att påbörjas. Se skiss nedan.

F-5 Hökarängsskolan

Det är nu beslutat, och för berörda informerat om, att även blivande sexor flyttar över till Kvickentorpsskolan.

Det är också klart att blivande förskoleklasser kommer att ha sin verksamhet i Snurran (hus G). Det betyder att blivande åk 1 flyttar in i skolbyggnaden tillsammans med åk 2 och 3.

Hökarängsskolans kök stängs till sommaren. Elever på sommarfritids kommer att gå till Gubbängsskolan och äta lunch under perioden 19 juni-28 juli. Mellanmål äter eleverna på Hökarängsskolan. Den 31/7 startar Hökarängsskolans egen kökspersonal att leverera mat från Kvickentorpsskolans kök direkt till Hökarängsskolan.

Åk 6-9 Kvickentorpsskolan

Vi har haft avstämningsmöten med berörda kring olika frågor, bland annat vilken utrustning som blir kvar på Kvickentorpsskolan och hur skolan ska iordningsställas inför Hökarängsskolans evakuering dit.

Vid frågor kontakta helena.hakansson@stockholm.se  

Med vänlig hälsning,

Skolintendent Helena Håkansson och rektor Heidi Hård af Segerstad 

Dela: