Till innehåll på sidan

Ventilationsprojekt informationsbrev maj 2017

Nu packar vi för fullt på skolan och förbereder oss för kommande flyttar som sätter igång i juni efter att eleverna slutat skolan. Allt går enligt planerna och vi ser fram emot att vara på plats till skolstarten i augusti.

 Arbetet med inledande markarbeten fortgår enligt planerna. Skolan och byggaren har veckovisa avstämningsmöten.

 

Kvickentorpsskolan

Den 7/6 kommer de elever som ska ha sin undervisning i Kvickentorpsskolan att besöka skolan. Besöken kommer att ske i omgångar efter schema för att inte störa verksamhet som pågår där.

 Flyttar och borttagande av inventarier innebär ju ofta att rum behöver ses över. Därför ska de flesta av skolans klassrum vara ommålade då  Hökarängsskolan flyttar in. 

 

Fritidsklubb läsåret 2017/2018

De elever som ska ha öppen fritidsverksamhet/vara inskrivna i Fritidsklubb kommer erbjudas verksamhet i Hökarängsskolan.

 

Hökarängsskolan

Den 12/6 påbörjas arbeten för att ställa om en idrottssal till provisorisk matsal. Golv läggs för att täcka det befintliga golvet tills det är dags att ha idrott i salen igen.

Från och med den 7/8 börjar eleverna att äta i ”idrottssalen”. Under sommaren kommer eleverna, som vi tidigare informerat om, att äta lunch i Gubbängsskolan.

 

Nästa informationsbrev angående ventilations- och renoveringsprojektet utkommer under augusti månad.

Vid frågor kontakta gärna helena.hakansson@stockholm.se  

Med hälsningar och önskan om en trevlig sommar,  

Skolintendent Helena Håkansson och rektor Heidi Hård af Segerstad 

Dela: