Till innehåll på sidan

Ventilationsprojekt informationsbrev januari 2017

Så var det dags för januari månads information kring hur förberedelserna
inför Hökarängsskolans ventilationsprojekt fortlöper.

Som vi tidigare berättat kommer projektet att pågå under cirka två år och
beräknas ske under tiden juni 2017 – juli 2019 samt delas upp i två delar.
Äldre elever flyttas till Kvickentorpsskolan under projekttiden. De yngre
eleverna kan fortsätta ha verksamhet i Hökarängsskolan men får flytta
inom skolan. Se utförlig redogörelse i informationsbrev för december
2016, www.hokarängsskolan.stockholm.se

Evakuering till Kvickentorpsskolan åk 7-9

Det som hänt efter julledigheten är att Kvickentorpsskolans lokaler har
inventerats. Inventeringen sker för att vi exempelvis ska få en överblick av
vilka inventarier som ska tas med från Hökarängsskolan. I dagsläget ser
det ut som om vi tar med oss så mycket som möjligt för att elever och
personal ska känna sig ”som hemma”.

Hökarängsskolan F-6

Vi arbetar nu även en hel del med att se över hur mathanteringen på
Hökarängsskolan ska ske på bästa sätt och hur lilla idrottssalen ska
kompletteras så att den kan användas som matsal. Översyn av
sophantering etcetera måste ju också göras.
Det är mycket att tänka på vid ett sådant här projekt och vi försöker ringa
in så mycket som möjligt för att ha en god förberedelse den dag då flytt
och ombyggnation startar.
Vid frågor kontakta Helena Håkansson

Med vänlig hälsning,
Skolintendent Helena Håkansson och rektor Heidi Hård af Segerstad

Dela: