Till innehåll på sidan

Ventilationsprojekt informationsbrev, december 2017

Den första terminen i det pågående ventilationsprojektet är snart till ända och skolledningen har nu viktig information om ventilations- och renoveringsprojektet inför höstterminen 2018.

Styrgruppsmöte med representanter från fastighetsägaren Sisab, Utbildningsförvaltningen, byggföretaget Veidekke och skolan – hölls den 6/12. Mötet kom en hel del att handla om planering och förberedelser inför etapp 2, alltså läsåret 2018-2019.

Bygget blir till viss mån försenat. Matsal och kök blir inte klara enligt planering och därför kan skolan inte flytta in och använda hus D till höstterminen 2018. Konsekvensen av detta blir att alla elever som idag är kvar i Hökarängsskolan inte får plats i skolan kommande läsår. En paviljong att inrymma dessa elever går inte heller att etablera på skolgården enligt besked från Utbildningsförvaltningen.

Därför har skolledningen beslutat att även flytta elever i blivande årskurserna 4 – 5 i både grundskolan och grundsärskolan till Kvickentorpsskolan. I Kvickenstorpsskolan finns redan idag stor del av Hökarängsskolans elever, kök, expedition etcetera, alltså många som kan ta emot de elever och personal som flyttar in till hösten 2018.

Kvar i Hökarängsskolan kommande läsår blir elever i förskoleklasser som placeras i Snurran. Elever i årskurserna 1 – 3 i grundskolan och grundsärskolan flyttar tillbaka till hus C och blir de första som kommer tillbaka till sina ursprungliga men nu renoverade lokaler.

Vi kommer med mer information när vi kommit längre i planeringen, men vi ville ändå berätta detta redan nu.  

Vi önskar alla en skön och avkopplande jul- och nyårshelg!

Med hälsningar,   

Skolintendent Helena Håkansson och t.f. rektor Bo Östenius

Vid frågor kontakta helena.hakansson@stockholm.se  

Dela: