Till innehåll på sidan

Ventilationsprojekt informationsbrev december 2016

Som vi tidigare informerat om står Hökarängsskolan inför ett ventilationsprojekt[1] , se hemsidan för tidigare utskickad information www.hokarangsskolan.stockholm.se

Hökarängsskolan kommer gå ut med fortlöpande information månadsvis via hemsida och veckobrev, det här är det första månadsbrevet.

Renoveringen beräknas att pågå under två år juni 2017-juli 2019. Projektet delas upp i två årslånga projektdelar. I första etappen renoveras hus C och D, i andra etappen renoveras hus A och B.

Översiktsritning Hökarängsskolan

Åk F-6

I juni 2017 påbörjas markarbete intill hus D och senare startar även arbete i hus C.

F-3 som idag har verksamhet i hus C kommer under sommaren att flytta till hus A där F-3 kommer ha sina klassrum och fritidshemsverksamhet under nästa läsår. Korridorer och lektionssalar kommer att anpassas efter F-3:s behov och verksamhet. 2018-19 är hus C och D färdigrenoverade och klasser kan flyttas tillbaka till hus C.

Åk 4-6 fortsätter att ha sina klassrum i hus A. Idag vet vi att vi kommer att ha tillgång till stora skolgården under etapp 1, vi utreder om vi även kan få tillgång till lilla skolgården.

Under etapp 2 (läsåret 2018-19) kommer åk 4-6 att få ha sina hemklassrum i hus D. Det kommer finnas ett behov av paviljonger under etapp 2 när hus A och B renoveras. Paviljongerna kommer troligen att vara placerade på skolans nuvarande parkeringsplatser.

Matsal och kök kommer att byggas om under 2017-18 vilket innebär att mat kommer skickas till Hökarängsskolan från Kvickentorpsskolan, där Hökarängsskolans personal lagar maten. Maten kommer att serveras i lilla gymnastiksalen. Salen kommer att anpassas till ett mottagningskök enligt gällande regler. Vi arbetar just nu med hur detaljerna ska se ut. Vi kommer ha gott om utrymme för barnen att äta i lilla gymnastiksalen.

Under våren återkommer vi till mer detaljer kring vilka klassrum varje klass kommer att ha.

Intagning till förskoleklasserna och åk 7 kommer vara precis som tidigare år.

Snurran (hus G) kommer inte ingå i renoveringen då ventilationen är nyrenoverad. De klasser som nu är i Snurran får fortsätta ha sina klassrum där under renoveringen.

Idrottshallarna kommer inte renoveras, men man kommer se över ventilationen.

Vårdnadshavare och elever har frågat hur vi ska göra med våra olika fina traditioner.  Vi på skolan har för avsikt att behålla vårt årshjul för traditioner.

Åk 7-9

Hökarängens högstadium lånar lokaler av Kvickenstorpsskolan.

Byggnadsbild Kvickenstorpsskolan

Under båda etapperna kommer Hökarängens högstadium ha sina undervisningslokaler i Kvickenstorpsskolan. Eleverna kommer fortfarande vara en del av Hökarängsskolan, det är bara lokalerna som skiljer. Högstadiets personal flyttar med till Kvickenstorpsskolan, även viss administrativ personal.

Vårdnadshavare och elever har frågat hur vi ska göra med våra olika fina traditioner.  Vi på skolan har för avsikt att behålla vårt årshjul för traditioner.

Vi återkommer med mer information i slutet av januari och

önskar alla

en God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning

Skolintendent Helena Håkansson och Rektor Heidi Hård af Segerstad

Vid frågor kontakta helena.hakansson@stockholm.se  

Dela:
Kategorier: