Till innehåll på sidan

Ventilationsprojekt informationsbrev augusti 2017

Välkomna till ett nytt läsår!

Nu är vi igång igen och på plats efter flytt och sommaruppehåll. Allt har gått smidigt och flytten har flutit på över förväntan. Det vi under våren planerat för är nu verklighet och genomfört. Personal har packat material och märkt kartonger (ca 1600 kartonger faktiskt!) för att, efter flyttfirmans idoga arbete, åter öppna de märkta kartongerna och ta fram materialet igen – men nu i andra rum och även i annan skolbyggnad.

Endast Hökarängsskolans expedition finns kvar på ordinarie plats och ytterligare en expedition har öppnats i Kvickentorpsskolan för Hökarängsskolans årskurser 6 – 9.

De elever som varit i fritidshemsverksamhet under sommaren har fått mat från Gubbängsskolan. Från och med den 7 augusti började Hökarängsskolans kökspersonal laga mat i Kvickentorpsskolan som skickas till och serveras i den provisoriska matsalen/idrottssalen i Hökarängsskolan.

Hökarängsskolan

I Hökarängsskolan fortsätter nu Veidekke arbetet med att spränga under hus D för att få plats med ett ventilationsschakt. Grävning runt hus C och D för dränering pågår. En tillfällig utrymningsväg i form av spiraltrappa byggs under fre –mån bredvid huvudentrén. På måndag kommer trappan att täckas in med plywood för att undvika att barn klättrar i den. Hela byggområdet är instängslat och på det sättet avskilt från skolans område.

På onsdagens föräldramöte uppmärksammade vårdnadshavare oss på att barnen inte har tillgång till dricksvatten i korridorerna på plan 2 och 3. Personalen kommer ordna så att eleverna kan hämta vatten på plan 1 om morgnarna. Skicka gärna med barnen flaska att ha vatten i.

Kvickentorpsskolan

Nu är vi är igång i vår nya skollokal Kvickentorpsskolan. Först har vi ställt i ordning skolan inför att all personal startade tis 8 aug, därefter har vi arbetat med att förbereda för elevernas skolstart 16 aug. Flera klassrum och korridorer är ommålade och med våra möbler, pingisbord och personal så börjar vi redan att känna oss riktigt hemma i de nya lokalerna.

Nästa informationsbrev angående ventilations- och renoveringsprojektet utkommer under september månad.

 

Vid frågor kontakta helena.hakansson@stockholm.se  

 

Med hälsningar,   

Skolintendent Helena Håkansson och rektor Heidi Hård af Segerstad 

Dela: