Till innehåll på sidan

Ventilationsprojekt informationsbrev april 2017

Hökarängsskolan

Veidekke har nu etablerat sig mellan hus C och hus D, förberedande markarbeten har påbörjats runt och mellan husen, men även i källaren under hus D.

Ritning över Hökarängsskolan

Flyttplaner

Hökarängens salar för åk 6-9 kommer att tömmas och flyttas efter skolavslutningen i juni. Flytt för fritids från hus C till hus A sker också under andra hälften av juni.

Kvickentorpsskolan

Hökarängsskolan kommer att dela lokaler med Skönstaholmsskolan under de två år vi är evakuerade till Kvickentorpsskolan. Skönstaholmsskolan kommer att ha tre förskoleklasser på nedre plan och Hökarängsskolans åk 6-9 kommer att använda sig både av salar på nedre plan, men framför allt ovanvåningen där de flesta lektionssalarna finns.

Möten pågår mellan skolorna för att planera bland annat hur vi ska utnyttja gemensamma utrymmen. Personal från Hökarängsskolan har också börjat besöka Kvickentorpsskolan för att planera både flytt och verksamheten i höst.

Vid frågor kontakta helena.hakansson@stockholm.se

Med vänlig hälsning,

Skolintendent Helena Håkansson och rektor Heidi Hård af Segerstad

 

 

Dela: