Värdegrund för trivsel och lärande

Hökarängsskolan och Kryddgårdsskolan ska vara en skola för var och en och för alla: Varje elev ska vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Skolan ska prioritera lärandet. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande.

Trygghet, ansvar, kompetens, framgång, respekt och delaktighet ska vara grundläggande begrepp för all verksamhet i skolenheten. Alla elever ska känna att de omfattar skolans värdegrund för elever.

Värdegrund för elever

Jag kan lära mig
Jag vet att jag är duktig
Jag formar min framtid i skolan.
Jag kan lära av andra.
Jag kan samarbeta.
Jag är delaktig.
Jag visar respekt.

All personal ska stödja alla elever i att omfatta skolans värdegrund.

Värdegrund för all personal

Jag tror att alla kan lära.
Jag är yrkesskicklig.
Jag har höga förväntningar.
Jag skapar framgång.
Jag är en ledare. 
Jag bekräftar barn och unga varje dag.
Jag är en förebild. 

För att stödja elever och lärare organiseras skolan utifrån skolans värdegrund:

Värdegrund för skolan

Skolan ska prioritera lärandet.
Skolan ska inte avspegla samhället, utan vara som samhället borde vara.
Skolan ska vara trygg, till hjälp, ge nya chanser och skapa framgång.
Skolan ska skapa delaktighet och ansvar.
Skolan ska vara för var och en.
Skolan ska ha en hälsofrämjande miljö.

Dela: