Vår grundsärskola får eleven att växa

Verksamheten inom grundsärskolan på Hökarängsskolan och Kryddgårdsskolan är sammantaget en av de största i Stockholms stad. Flera valmöjligheter finns!

a) Hökarängsskolan

En elev som är mottagen i särskola kan på Hökarängsskolan antingen gå i grundskoleklass eller i grundsärskoleklass. Om en elev väljer att gå i en grundskoleklass läser eleven efter grundsärskolans kursplaner. I grundsärskolan går eleverna i grundsärskoleklass eller i grundsärskoleklass med inriktning träningsskola. Det är inte alltid självklart i vilken av dessa klasser en elev kommer att passa bäst och lära sig på det sätt som är bäst. Därför kan det bli aktuellt med byte av klass när en elevs behov visar sig på ett tydligare vis.

Viktig kommunikation

Om en elev i grundsärskolan klarar mål i grundskolan ska eleven få möjligheter till det. Som en extra plusfaktor för elevernas lärande finns talpedagogen. Att kunna kommunicera och uttrycka sig är viktigt, därför satsar vi extra på det för våra elever i grundsärskolan.
På Hökarängsskolan kan en elev som är mottagen i särskola gå under hela sin skoltid, från F-klass till skolår 9. Grundskolans profiler påverkar även grundsärskolan. Det innebär till exempel att eleverna arbetar mycket med musik och gör olika framträdanden både på egen hand och tillsammans med grundskolans elever.

Fritidshem och idrottslyft

Till skolverksamheten är även fritidshemsverksamhet knuten. Personal från skolan (elevassistenter) följer eleverna från skola till fritids. För de yngre eleverna (F–6) heter avdelningen Snurran och för de äldre eleverna (7–9) finns "Ungdomsklubben", en verksamhet som söks via elevens LSS-handläggare. För den/de elever som önskar gå på grundskolans fritidshem finns den möjligheten. På fritidstid får alla elever i grundsärskolan möjligheter att delta i "Idrottslyftet för särskolan".

b) Kryddgårdsskolan

För en elev som är mottagen i särskola och som har så stora behov att de är svåra att tillgodose i en ordinär grundsärskoleklass med inriktning träningsskola, kan Kryddgårdsskolan vara ett alternativ. 
På Kryddgårdsskolan bedrivs en verksamhet för elever på tidig utvecklingsnivå, skolår F–9, med flerfunktionshinder. Arbetet sker utifrån träningsskolans kursplaner. Till skolverksamheten finns fritidsverksamheten ”Ångloket” knuten. Maten lagas på skolan.

Utvecklande samarbete

Arbetet med eleverna på Kryddgårdsskolan inbegriper så gott som alltid kontakter med andra aktörer som är viktiga för elevernas utveckling och hälsa. En sådan aktör är ”Hälsa och Habilitering” vars sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder med flera har ett väl inarbetat samarbete med skolans personal, däribland talpedagogen. Eleverna har musik varje vecka med musiklärare från Hökarängsskolan. Genom ”Skapande skola” får de dessutom, som ett led i kommunikationsträningen, tillgång till individuell musikterapi med en utbildad musikterapeut. Detta har slagit mycket väl ut.

Under våren 2012 har Kryddgårdsskolan varit en av de första särskoleverksamheterna i söderort som startat ”Idrottslyftet för särskolan”. Det har varit spännande och mycket utvecklande.

 

Dela:
Kategorier: