Till innehåll på sidan

Vår grundsärskola får eleven att växa

Verksamheten inom grundsärskolan på Hökarängsskolan är en av de största i Stockholms stad.

 

Hökarängsskolan

En elev som är mottagen i särskola kan på Hökarängsskolan antingen gå i grundskoleklass eller i grundsärskoleklass. Om en elev väljer att gå i en grundskoleklass läser eleven efter grundsärskolans kursplaner. I grundsärskolan går eleverna i grundsärskoleklass eller i grundsärskoleklass med inriktning träningsskola. Det är inte alltid självklart i vilken av dessa klasser en elev kommer att passa bäst och lära sig på det sätt som är bäst. Därför kan det bli aktuellt med byte av klass när en elevs behov visar sig på ett tydligare vis.

För en elev som är mottagen i särskola och som har så stora behov att de är svåra att tillgodose i en ordinär grundsärskoleklass med inriktning träningsskola, kan K-klassen vara ett alternativ. 
I K-klassen bedrivs en verksamhet för elever på tidig utvecklingsnivå, skolår F–9, med flerfunktionshinder. Arbetet sker utifrån träningsskolans kursplaner. Till skolverksamheten finns fritidsverksamheten "Kanoten".

Viktig kommunikation

Om en elev i grundsärskolan klarar mål i grundskolan ska eleven få möjligheter till det. Att kunna kommunicera och uttrycka sig är viktigt, därför satsar vi extra på det för våra elever i grundsärskolan.
På Hökarängsskolan kan en elev som är mottagen i särskola gå under hela sin skoltid, från F-klass till skolår 9. Grundskolans profiler påverkar även grundsärskolan. Det innebär till exempel att eleverna arbetar mycket med musik och gör olika framträdanden både på egen hand och tillsammans med grundskolans elever.

Fritidshem 

Till skolverksamheten är även fritidshemsverksamhet knuten. Personal från skolan (elevassistenter) följer eleverna från skola till fritids. För de yngre eleverna (F–6) heter avdelningarna "Seglet" och "Rodret" och  och för de äldre eleverna (7–9) finns "Ungdomsklubben", en verksamhet som söks via elevens LSS-handläggare. För den/de elever som önskar gå på grundskolans fritidshem finns den möjligheten. 

 

Dela: