Till innehåll på sidan

Välkommen till Hökarängsskolans fritidshem

Fritidshemmet på Hökarängsskolan är uppdelat i fyra avdelningar samt en fritidsklubb för elever i mellanstadiet.

Fritidshemmet på Hökarängsskolan är uppdelat i fyra avdelningar:
Snurran Fa och Fb , 08-508 47 594
Kompassen 2A och 2B, 08-508 47 556
Skeppet 3A, 3B och 3C 08-508 47 565
Ankaret 1a och 1b, 08-508 47 592

Tidiga morgonar och sena eftermiddagar är endast en avdelning öppen: Öppning sker på Snurran från klockan 06.30-07:30 och stängning sker på Snurran klockan 16:45-18.00.

Mellanstadiets fritidsklubb är öppen från skoldagens slut till klockan 17.00. Klubben är öppen under alla terminens skoldagen men har ingen verksamhet under jullov och sommarlov.

Verksamhet

Aktiviteterna på fritidshemmet präglas av glädje, engagemang och lekfullhet. Vi ger barnen trygghet och lär dem ta ansvar. Barnen får vara delaktiga och därmed påverka vad de vill göra. Vi lägger stor vikt vid den fria leken där barnen lär sig mycket av den sociala samvaron. Vi erbjuder ett flertal olika aktiviteter, till exempel skapande i olika material, utevistelse, lekar, drama och idrott. Fritidspersonalen arbetar i klass under dagen och möter samma barn på eftermiddagen.

Vi arbetar efter de allmänna råd som Skolverket ger.

Dela:
Kategorier: