Till innehåll på sidan

Vad kan jag göra för att stödja mitt barns skolgång?

Vad kan jag som förälder göra för att mina barn ska klara sig bra i skolan?

Prata med barnen om skolan. 

- Fråga vad de gjort i skolan, vad de läst där osv. Gör det när det är lite lugnt hemma. Föräldrarna är de viktigaste vuxna för barnen, så om du visar intresse förstår också barnen att skolan är viktig.

Hjälp barnen att organisera sitt skolarbete.

- Fråga om de har läxor eller prov. Hjälp dem med tidsplaneringen så att de inte sitter sent på kvällen innan de ska redovisa sin läxa eller ha prov.

Hjälp till med läxorna.

- Låt barnen pröva att lösa hemuppgifterna! Du ska inte göra läxan för det lär sig inte barnet något av. Ta inte över fast det skulle gå fortare. En vits med läxor är att de vuxna visar sin förväntan att barnen kan klara av en uppgift och ta ansvar själva.

Förmedla dina kunskaper och erfarenheter.

- Vidga barnens vyer genom att berätta om det du varit med om och kan. Skolan har sin del och du har din.

Läs, skriv, räkna och prata med barnen.

- Läsningen är den viktigaste kunskapen. Läs för dina barn och låt dem läsa för dig. Gå på biblioteket och låna. Se till att det finns böcker hemma. Det spelar inte så stor roll vad de läser, huvudsaken att de läser. Låt barnen vara med när du räknar och låt dem räkna: spikar, antalet gäster, gafflar och steg i trappan, låt dem även lösa problem och klurigheter.

Intressera dig för barnens fritidsintressen.

- Barn vill och behöver bli sedda. Oavsett om de spelar fotboll eller samlar kapsyler är det viktigt för dem att du är intresserad av vad de gör.

Gör saker tillsammans på fritiden.

- Barnen behöver vara för sig själva men behöver också göra saker tillsammans med föräldrarna. Gör gärna överenskommelser om när det ska ske, framförallt när det gäller tonåringar. Titta på TV tillsammans och tala om vad du tycker är bra. Barnen behöver veta att den så kallade ungdomskulturen inte är allt och att det finns andra värderingar.

Visa ditt intresse för barnens framtid.

- Hur det ska gå för ens barn bekymrar alla föräldrar. Visa att du bryr dig. Prata med ditt barn om det. Använd också skolans studie- och yrkesvägledare.

Håll kontakt med skolan om hur det går för ditt barn.

- Tala gärna med ditt barns klassföreståndare. Använd och utnyttja "utvecklingssamtalen". Är det något du är bekymrad över, så finns också skolsköterska och kurator. Även skolledningen kan säkert hjälpa till att svara på dina frågor.

Utdrag ur "Hemmets läroplan" av Lennart Grosin. 

Dela:
Kategorier: