Till innehåll på sidan

Utvecklingssamtal och föräldramöten

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barnens och ungdomarnas utveckling och lärande.

Utvecklingssamtal genomförs varje termin. I samtalet deltar elev, föräldrar och lärare. Samtalets syfte är att diskutera elevens studier och resultat, men framförallt att samtala om hur arbetet ska fortsätta framåt. Det gemensamma ansvaret kan ta sig uttryck i att man gör överenskommelser om hur studierna ska planeras och genomföras och vilket stöd eleven kan behöva.

Föräldramöten genomförs i klassen, där får föräldrar information och klassens angelägenheter diskuteras. Frågor som kan tas upp är dels sådant som rör klassens inre liv, men också hur föräldrar kan bidra till elevernas och klassens utveckling.

Föräldramöten för flera klasser och årskurser kan diskutera principiella frågor kring normer och värden, frågor som aktualiseras av föräldrar, elever eller skolan.

Dela:
Kategorier: