Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Trygghetsarbetet är allas ansvar

Hökarängsskolan arbetar på många sätt förebyggande för att skolan ska vara en trygg plats för alla. Det främsta trygghetsarbetet genomförs i klasserna tillsammans med den personal som möter eleverna i sin vardag. Skolan har även skolsocionomer anställda, en med huvudansvar för åk 4-6 och en med ansvar för 7-9. Dessa personer är trygga vuxna som följer elevernas skoldag och är trygga vuxna att vända sig till under raster och i mellanrummen. De kan även, tillsammans med skolans kuratorer, gå in och jobba med riktade arbetsprojekt i klasser kring tex mobbing eller trygghetsfrågor. Skolan har även en utvecklingslärare anställd med fokus på Trygghetsfrågor.

 

Dela: