Trygghet och studiero

Trygghetsarbetet är allas ansvar

Hökarängsskolan arbetar på många sätt förebyggande för att skolan ska vara en trygg plats för alla. Det främsta trygghetsarbetet genomförs i klasserna tillsammans med den personal som möter eleverna i sin vardag. Skolan har även skolsocionomer anställda, en med huvudansvar för åk 4-6 och en med ansvar för 7-9. Dessa personer är trygga vuxna som följer elevernas skoldag och är trygga vuxna att vända sig till under raster och i mellanrummen. De kan även, tillsammans med skolans kuratorer, gå in och jobba med riktade arbetsprojekt i klasser kring tex mobbing eller trygghetsfrågor. Skolan har även en utvecklingslärare anställd med fokus på Trygghetsfrågor.

 

Dela: