Till innehåll på sidan

Skolfakta

Antal: 44

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Föräldraråd

  Föräldrarådet hålls två gånger per temin, kallelse och minnesanteckningar skickas med epost till klassrepresentanterna.

 • Att söka skola i Stockholms stad

  Dags att välja skola

  Dags att välja förskoleklass

  Har du barn som fyller sex år under 2016? De kan då börja i förskoleklass vid höstterminens start. Mellan den 15 januari och 15 februari 2016 kan du som vårdnadshavare välja skola. Läs mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på http://www.stockholm.se/sokaskola

 • Mat på skolan

  Skolmaten tillagas i vårt eget kök här på skolan. Vi lagar det mesta av maten från grunden och använder sällan halvfabrikat. Så långt det är möjligt använder vi ekologiska råvaror.

  Kategorier:
 • Utvecklingssamtal och föräldramöten

  Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barnens och ungdomarnas utveckling och lärande.

 • Föräldraråd ger inflytande

  Representanter för personal och föräldrar möts för att tillsammans med skolledningen diskutera frågor kring skolans planering, styrning, organisation och ekonomi. Föräldrarådet sammanträder två gånger per termin.

 • Regler på Hökarängsskolan

  För att ytterligare stödja arbetet för en god arbetsmiljö och för att eleverna ska stå stadigt i vår värdegrund har skolan några regler.

 • Ledighet under terminstid

  Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga dagar under skolåret. Därutöver gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet.

 • Utbildning kryddad med idrott och kultur

  Hökarängsskolan är en kommunal grundskola med verksamhet som omfattar förskoleklass, grundskola årskurserna 1–9, fritidshem, fritidsklubb samt grundsärskola.

 • Låt världen höra dig

  Musik är ett av världens äldsta ämnen. Inte så konstigt eftersom den finns i oss människor redan från födseln – rytmen, tonerna, takten.

 • Här hittar du ditt uttryckssätt

  Skolans Bild- och formprofil låter dig utveckla dina estetiska färdigheter inom flera områden. Här får du lära dig allt från fotografi, måleri och tryckkonst till skultpur, teckning, video och manusarbete.

 • För dig i rörelse

  Det mest naturliga som finns för oss människor är att röra på oss. För våra elever på Idrottsprofilen innebär det att det är extra många idrottstimmar varje vecka.

 • Välkommen till Hökarängsskolan!