Elevhälsa

Antal: 10

 • En vuxen som lyssnar

  Hökarängsskolans kuratorer heter Cecilia Elmqvist och Elin Age.

  Till våra kuratorer kan du som elev på skolan vända dig om du är orolig för någonting, har känt dig ledsen en längre tid, tycker det är jobbigt att vara i skolan, vill ha någon vuxen att prata med eller är orolig för någon kompis på skolan.

 • Skolläkaren

  Vår skolläkare heter Barbro Forsström-Bransome.

  Du kommer i kotakt med Barbro via skolsköterskan Karin Hultman.

  Du kan nå Karin på telefon 08-508 47 841, mejla karin.b.hultman@edu.stockholm.se

   

   

   

 • Den som mår bra har lättare att lära

  En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

  En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

   

 • Vi finns till för dig!

  Fältassistenterna i Farsta jobbar förebyggande och uppsökande med ungdomar.

  Vi finns till för dig som är mellan 12–20 år och du kan vända dig till oss med alla möjliga funderingar.

 • Vi finns till för dig!

  Fältarna är på besök i skolan varje vecka

  Fältassistenterna i Farsta jobbar förebyggande och uppsökande med ungdomar. Vi finns till för dig som är mellan 12–20 år och du kan vända dig till oss med alla möjliga funderingar.

 • Elev och vårdnadshavare

  Här hittar du bland annat kalender och matsedel, information om klassråd och elevråd, samt kollektiv olycksfallsförsäkring.

 • Individanpassad pedagogik

  Hökarängsskolan välkomnar elever från förskoleklass till och med nionde klass, vi har även grundsärskola och fritidshem.

 • Skolan nära dig

  Om vi ska sammanfatta Hökarängsskolan med ett par ord så är det: nära dig.