Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Antal: 7

 • Morris

  Vår verksamhet är riktad till ungdomar i åldrarna 13–21 år som går i särskola. Vi är 4 fritidsledare som arbetar vid varje öppettillfälle. Vi bedriver traditionell fritidsgårdsverksamhet utifrån besökarnas intresse och delaktighet.

 • Vi finns till för dig!

  Fältassistenterna i Farsta jobbar förebyggande och uppsökande med ungdomar.

  Vi finns till för dig som är mellan 12–20 år och du kan vända dig till oss med alla möjliga funderingar.

 • Vi finns till för dig!

  Fältarna är på besök i skolan varje vecka

  Fältassistenterna i Farsta jobbar förebyggande och uppsökande med ungdomar. Vi finns till för dig som är mellan 12–20 år och du kan vända dig till oss med alla möjliga funderingar.

 • Hökarängsskolans vision och värdegrund

  Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit!

  På Hökarängsskolan möter vi en trygg lärmiljö och trygga elever som vågar fråga för att kunna förstå och som vill lära, är delaktiga och tar ansvar för sitt eget lärande. Samspelet präglas av respektfullt språk och bemötande.

 • Mellanstadiet

  Mellanstadiet står för en ökad bredd och djup i skolämnena

  Under årskurs 4–6 blir utbildningen både bredare och djupare och eleverna får lära sig att ta mer ansvar.

  Kategorier:
 • Lågstadiet

  Nyfikenhet och lust att lära

  Under årskurs 1–3 börjar eleverna utforska skolans alla ämnen och vi lägger stor vikt vid att skapa en atmosfär som stimulerar nyfikenheten och lusten att lära. Kunskapen får smälta in i leken på ett naturligt sätt.

  Kategorier: