Till innehåll på sidan

Skolans vision och målbild

Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit!

På Hökarängsskolan möter vi en trygg lärmiljö och trygga elever som vågar fråga för att kunna förstå och som vill lära, är delaktiga och tar ansvar för sitt eget lärande. Samspelet präglas av respektfullt språk och bemötande.

Klimatet på skolan är tillåtande med en öppen och tydlig dialog. Vi får öva, pröva och lära av våra misstag. Det gör att alla vågar utmana sig själva, är modiga och vågar vara i "Lärandegropen" och möta svårigheter i sitt lärande utan att ge upp. Att anstränga sig, är en viktig del av lärandet.

I klassrummen och i andra miljöer på skolan kan vi se och höra att det finns gemensamma strategier för lärande och språk för lärande, som följer med som en röd tråd genom skolåren.
Under arbetet med det egna lärandet vet eleverna att det finns flera olika strategier att välja mellan.
Personalen är engagerad, skapar engagemang och vägleder eleverna i att resonera om sitt lärande, så att de förstår sitt nästa steg.

Dela: