Till innehåll på sidan

Skolan nära dig

Om vi ska sammanfatta Hökarängsskolan med ett par ord så är det: nära dig. 

Pedagogerna jobbar nära eleverna, eleverna hjälper varandra och skolan håller en nära relation till föräldrar. Det skapar en fin gemenskap och en trygghet som är värdefull för att få studiero och kunna utvecklas.

Närheten är en del av skolans utformning och filosofi. Vi har en egen idrottshall som är flitigt använd. Våra fyra profilutbildningar Basket, Idrott, Musik och Bild & form ger eleverna med speciella intressen och talanger närhet till sina favoritämnen på skoltid. Och många elever har nära hem.

Självkänsla och kunskapsbas

Eleverna som avslutar nionde klass på Hökarängsskolan har fått en solid bas att stå på och tar med sig många oumbärliga verktyg från våra olika lärstilar för att lyckas bra med fortsatta studier. Men viktigast av allt är förmodligen självkänslan: att vara individuell i en grupp.

Byggnader och omgivningar

Hökarängsskolan känns liten och personlig trots att den är relativt stor, det är mycket tack vare att skolan är uppdelad på flera byggnader som ligger runt separata gårdsplaner. Vi har dessutom trevliga omgivningar med mycket grönska.

Skolan har cirka 420 elever, från förskoleklass till nionde klass, här finns även grundsärskola och fritidshem.

Dela:
Kategorier: