Samarbeten berikar skolan

Här hittar du en sammanfattning av hur skolan använder sig av samarbeten i olika former.

Demokratiakademin

I samverkan med demokratiakademin och övriga kommunala högstadieskolor i Farsta stadsdel, utbildar och handleder Hökarängsskolan elevråd, elevskyddsombud och elevkamratstödjare. Under läsåret 18/19 kommer samarbetet med Demokratiakademin avslutas och verksamheten fortsätta i egen regi tillsammans med våra grannskolor.

Farsta modellområde

I nära samarbete med socialtjänsten, fritidshemmen, förskolorna, polisen och övriga kommunala skolor i stadsdelen Farsta arbetar skolan för att främja elevernas hälsa och välmående.

 

Fältassistenter

Fältassistenterna i Farsta jobbar förebyggande och uppsökande med ungdomar. Skolan samverkar med fältassistenterna för elevernas trygghet och hälsa. 

RISK

RISK är ett mångårigt nätverk (skola-fritidsgårdar-fältassistenter-polis-kyrka) för elevernas trygghet i skola och på fritid. Nätverket träffas tre gånger per termin.

Hökarängens stadsdelsråd

I samarbete med Hökarängens stadsdelsråd deltar Hökarängsskolan i gemensamhetsskapande aktiviteter i närområdet, som "Hökarängens dag", samt informerar och bjuder in boende till skolans många årliga traditioner och evenemang.

Kulturskolan

Hökarängsskolan samverkar i kulturprojekt med Kulturskolans pedagoger.

Dela:
Kategorier: