Till innehåll på sidan

Samarbeten berikar skolan

-

Här hittar du en sammanfattning av hur skolan använder sig av samarbeten i olika former.

Farsta modellområde

I nära samarbete med socialtjänsten, fritidshemmen, förskolorna, polisen och övriga kommunala skolor i stadsdelen Farsta arbetar skolan för att främja elevernas hälsa och välmående.

Fältassistenter

Fältassistenterna i Farsta jobbar förebyggande och uppsökande med ungdomar. Skolan samverkar med fältassistenterna för elevernas trygghet och hälsa. 

RISK

RISK är ett mångårigt nätverk (skola-fritidsgårdar-fältassistenter-polis-kyrka) för elevernas trygghet i skola och på fritid. Nätverket träffas tre gånger per termin.

Hökarängens stadsdelsråd

I samarbete med Hökarängens stadsdelsråd deltar Hökarängsskolan i gemensamhetsskapande aktiviteter i närområdet, som "Hökarängens dag", samt informerar och bjuder in boende till skolans många årliga traditioner och evenemang.

 

Dela:
Kategorier: