Så organiseras skolans arbete

Alla elever i skolenheten tillhör en klass. Klassläraren (år F–6) eller mentorerna (år 7–9) har övergripande ansvar för klassen, för eleverna i klassen och för kontakten med elevernas vårdnadshavare.

Tre till fem klasser bildar ett arbetslag. En arbetslagsledare leder arbetslaget. I skolenheten finns åtta arbetslag: I Hökarängsskolan finns arbetslag F–3, arbetslag 4–6, två arbetslag i årskurserna 7–9 samt grundsärskolans arbetslag. I Kryddgårdsskolan finns ett arbetslag och i 

Rektor Heidi Hård af Segerstad och fem biträdande rektorer leder det övergripande arbetet i skolan.

Dela:
Kategorier: