Till innehåll på sidan

Så organiseras skolans arbete

.

Alla elever i skolenheten tillhör en klass. Klassläraren (år F–3) eller mentorerna (år 4–9) har övergripande ansvar för klassen, för eleverna i klassen och för kontakten med elevernas vårdnadshavare.

Tre till fem klasser bildar ett arbetslag. En arbetslagsledare leder arbetslaget. I skolenheten finns fem arbetslag: I Hökarängsskolan finns arbetslag F–3, arbetslag 4–6, två arbetslag i årskurserna 7–9 samt grundsärskolans arbetslag. 

Rektor Fatima Messili och fyra biträdande rektorer leder det övergripande arbetet i skolan, skolintendenten arbetsleder städ, vaktmästeri och kök.

Dela:
Kategorier: