Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

Hökarängsskolans elevhälsoteam arbetar för att varje barn ska utvecklas så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt, som personligen. I elevhälsoteamet ingår skolledning, studie- och yrkesvägledare, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog. Vid behov bokas tid med skolpsykolog och skolläkare.