Regler på Hökarängsskolan

För att ytterligare stödja arbetet för en god arbetsmiljö och för att eleverna ska stå stadigt i vår värdegrund har skolan några regler.

Skolans regler

* Respektera och var rädd om dig själv.
* Respektera andra: Behandla alla andra med hövlighet och respekt
* Respektera miljön: Var rädd om egna, andras och skolans saker samt vår arbetsmiljö.

Utifrån ovanstående regler gäller följande på vår skola

1) Passa tider.
2) Var förberedd för lektionerna.
3) Stör inte andra.
4) ”Låtsasbråk” och ”skämtkränkningar” är inte tillåtet.
5) Förvara ytterkläder (jacka, mössa, keps, vantar etc.) i skåpen eller utanför klassrummet, enligt lärarens anvisningar.
6) Cyklar ska parkeras i cykelställ. Skateboards ska bäras i skolan och låsas in i skåp. Bollar ska bäras och inte studsas eller kastas inomhus.
7) Godis, läsk, chips etc. är ej tillåtet under skoldagen.
8) Det är förbjudet att skräpa ner.
9) Det är förbjudet att kasta snöboll, kottar eller annat inom skolans område.

För årskurserna F–6 gäller

10) Elever i årskurs F–6 får inte lämna skolans område under skoldagen.
11) Mobiler ska vara avstängda under skoldagen.

För årskurserna 7–9 gäller

10) Du ska ta med dig penna, anteckningsmaterial, böcker, idrottskläder och annat du behöver till lektionen.
11) Mobiler och annan teknisk utrustning ska vara ljudlösa i skolan så att de inte stör och får endast användas på raster. På lektionerna får de inte användas, om inte läraren särskilt tillåter som en del i lärprocessen.

Sanktioner

Om en elev bryter mot skolans regler får han/hon en tillsägelse och uppmaning om att hålla sig till reglerna. Om inte det hjälper samtalar läraren med eleven. Om inte det hjälper kallas föräldrarna till
skolan för att tillsammans med sitt barn och skolans personal diskutera problemet och förstå reglerna. Om inte det hjälper anmäls ärendet till rektor och tas upp på elevvårdskonferens för ytterligare
åtgärder. Om inte det hjälper samverkar skolan med andra samhällsinstanser. I sista hand kan placering på annan skola komma att diskuteras.

1) Tillsägelse.
2) Samtal med lärare.
3) Vårdnadshavare och elev kallas till skolan för samtal med mentor.
4) Elevhälsoteamet bistår med stöd och åtgärder. 5) Samverkan med andra samhällsinstanser (socialtjänst, polis etc).
6) Eventuell placering på annan skola.

Överenskommelser

I klasser och undervisningsgrupper kan särskilda överenskommelser gälla för arbetet och umgänget. Överenskommelser sluts av lärare och elever tillsammans. Överenskommelserna får inte strida mot skolans värdegrund, likabehandlingsplan eller regler.

Dela: