Skolans rekommendation kring coronavirus

Skolans rekommendation kring coronavirus

Idag är alla elever välkomna tillbaka till skolan efter årets sportlov. I och med den uppkomna situationen kring spridning av coronaviruset (covid-19) vill jag informera er om skolans rekommendation.

Utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, där man i dagsläget inte rekommenderar frivillig karantän för personer som vistats i smittade områden, se nedan.

”Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.”

 

För mer information hänvisar vi till nedanstående sidor:

Stockholms stads information med anledning av coronaviruset covid-19

https://start.stockholm/aktuellt/februari/3-februari-information-med-anl...

Folkhälsomyndighetens information om det nya coronaviruset
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuell...

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

Skolverkets information till skol & förskola om coronaviruset
På Skolverkets webbplats förstasida finns information som de tagit fram tillsammans med Folkhälsomyndigheten.
www.skolverket.se

Smittskydd Stockholm, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

www.smittskyddstockholm.se

Dela:
Kategorier: