Kompetensutvecklingsdag 7 jan

Under kompetensutvecklingsdagen den 7 jan 2020 startade skolans arbete med att synliggöra elevernas lärande och utveckling. Vi kickade igång projektet, som kommer fortlöpa under 3 år, med en heldag under ledning av föreläsaren och författaren James Nottingham.

Kompetensutvecklingsdagen innehöll både pedagogiska diskussioner, konkreta tips för ökat lärande och även föreläsning om vikten av att utgå från en gemensam vision och målbild i ett utvecklingsarbete. Skolan tar med sig viktig kunskap från dagen in i det stora arbete som vi nu har framför oss, där målet är att alla elever på Hökarängsskolan ska "veta var vi är, vart vi ska och hur vi ska ta oss dit".

Dela: