Youth Academy - JIMY: Job, Inclusion, Motivation for Youth

Mentor Sverige presenterar ett helt nytt program i samarbete med TUI Care Foundation och genomför pilotprojekt på Hökarängsskolan, 2019-20.

Arbetet berör alla högstadieelever samt deras föräldrar, genomförs under ca sex månader och består av fyra aktiviteter: två workshoppar för eleverna, en för föräldrar och ett jobbmentortillfälle för eleverna.

Workshopparna utgår från temana personlig utveckling samt inkludering och anpassas efter varje årskurs. Den workshop som är riktad till föräldrarna knyter an till den workshop som handlar om personlig utveckling för eleverna och fokuserar på hur föräldrar kan stötta sina barn i detta.

Den workshop om självkänsla, som eleverna i årskurserna 7-8-9, har tagit del av de senaste veckorna, har fått väldigt fint gensvar. Så här berättar några deltagare:

”Att ha bra självkänsla är att kunna tycka att man har ett värde, inte för sina prestationer utan för att man är den man är”. (elev åk 7)

”Att ha självkänsla är att tycka bra om sig själv och vem man är. Att acceptera att just du är du och att det är det som gör dig unik”. (elev åk 8)

”Att ha bra självkänsla är att tycka om sig själv, att veta att man duger och att din prestation inte definierar vem du är”. (elev åk 9)

 

Mål med projektet:

50% fler ungdomar som har:

·       Större förståelse för arbetslivs- och utbildningsmöjligheter.

·       Bättre förmåga till positivt beslutsfattande.

·       Ökad motivation att slutföra skolgången.

·       Förbättrade kommunikationsfärdigheter.

·       Ökad självkänsla

 

Dela: