Forskare från Japan på besök

Atsuko Tonozuka, professor vid Miyagigakuin Womens University i Japan, besökte Hökarängsskolan och intervjuade elever i årskurs 8. Hennes forskning handlar om hur sex- och samlevnadsundervisningen ser ut i olika länder.

I Sverige träffar Atsuko Tonozuka elever och lärare på flera skolor för att höra om hur skolorna arbetar med samlevnadsundervisning. Eleverna berättade om hur samlevnadsfrågor ingår i flera ämnen under hela läsåret och under hela skoltiden, både i ämnesundervisningen och i värdegrundsarbetet. I biologi lär man sig till exempel om celler och kroppen. Samlevnad, HBTQ+ frågor och diskrimineringsgrunderna tas upp i flera ämnen och även på värdegrundsdagar, temadagar och tillsammansdagar.

Professor Atsuko Tonozuka lyssnade och frågade och antecknade med sin kalligrafipenna, ett helt block fullt med japanska tecken.

Dela: