Rektorsbrev

Varmt välkomna till detta läsår alla elever och vårdnadshavare! Efter lång och härlig sommar startade vi äntligen igång höstterminen i måndags. Det händer något på skolan när våra elever träder in igen efter sommarlovet. Skolan fylls av sprudlande glädje och engagemang. Vi som arbetar på skolan ser nu fram emot många lärorika dagar tillsammans med alla våra elever.

 

I år välkomnar vi våra yngsta elever förskoleklasserna lite extra. Förskoleklassen är nu obligatorisk och därmed skolpliktig.

 

Ventilationsprojektet fortlöper under detta läsår och årskurs 4-9 befinner sig nu i Kvickentorpsskolans lokaler. Vi har vid skolstarten förra veckan invigt våra renoverade lokaler på Hökarängsskolan där årskurserna F-3 har flyttat in. Vi är glada över att vi nu har fått tillgång till fina och fräscha lokaler som en god ventilation.

 

Läsårets fokusområden för oss på skolan är:

- Tryggheten och arbetsron i skolans miljö ska öka genom professionellt bemötande och varma relationer.

- Alla elever ska ha progression i alla ämnen.

- Det omdefinierade lärandet ska öka genom digitalisering och Visible learning.

 

Dessa utvecklingsområden kommer personalen att arbeta med under sina gemensamma mötesforum. I januari hade även samtlig personal en kompetensutvecklingsdag där föreläsaren Bo Hejlskov föreläste om bemötande och lågaffektivt arbetssätt. Vi kommer fortsätta att ha riktad kompetensutveckling med inriktning på dessa fokusområden. Utöver detta kommer vi att utveckla och kvalitetssäkra fritidshemmets verksamhet. En riktad insats startar i september och sker i samarbete med Stockholms stads fritidshemsutvecklare.

 

Förra veckan startade vi med värdegrundsdagar för alla elever. Eleverna har fått arbeta med olika övningar för att skapa ett bra arbetsklimat i sina klasser och årskurser. Eleverna har även arbetat med skolans förväntansdokument och för att synliggöra vilka regler och förväntningar som finns för att vi alla trivas på skolan.

 

Nytt för oss i år är Skolplattformen som nu är den digitala mötesplatsen för skola och vårdnadshavare. Precis som Skolwebben så krävs det ett BankID för att kunna logga in på Skolplattformen. Personalen är igång med utbildning och kommer framgent att introducera denna för våra elever. Skolan kommer att erbjuda work-shops för vårdnadshavare enligt nedanstående inbjudan.

 

Inom kort kommer ni att få en inbjudan om föräldramöten för respektive årskurs där ni tas emot av personalen och biträdande rektorer.

 

Nu är det dags för Skolplattformen

Information om skolplattformen till dig som är vårdnadshavare med barn i Hökarängsskolan

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads förskolor och skolor. Enligt stadens planering kommer du att få tillgång till den under höstterminen 2018 med start 20 augusti. I skolplattformen får information om ditt barns skolgång direkt i din telefon, dator eller surfplatta.
 

Vad innehåller Skolplattformen?

Skolplattformen innehåller information om ditt barns skolgång. Mängden information kommer att fyllas på successivt. Skolplattformen ersätter från höstterminen Skolwebben. Du kommer få information senare under höstterminen,  när skolans kommunikation till er vårdnadshavare går över till Skolplattformen.

På Skolplattformen startsida har ditt barns skola möjlighet att publicera nyheter om saker som händer på skolan, till exempel utflykter. Via startsidan kan du även anmäla ditt barns frånvaro direkt i Skolplattformen.

Ditt barn kommer också att få tillgång till Skolplattformen, med möjlighet att ta del av information rörande sin skolgång. Över tid kommer ditt barn även att få tillgång till nya digitala verktyg i Skolplattformen, till exempel för att lämna in skoluppgifter.

Skolplattformen kommer att utvecklas kontinuerligt och mer funktionalitet tillkommer efterhand.

 

Hur loggar jag in på Skolplattformen?

Skolplattformen kan användas med både surfplattor, smarta mobiltelefoner och datorer. Du loggar in på startsidan via

https://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare

För att stadens högt ställda säkerhetskrav ska uppfyllas kommer du som vårdnadshavare att logga in med hjälp av e-legitimation (t ex BankID).

 

På följande länk kan du läsa mer om hur du skaffar BankID: https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-bankid

 
 
Informationstillfälle i Skolplattformen

För att visa hur Skolplattformen fungerar och hur du gör för att använda den kommer du få möjlighet att komma på ett informationstillfälle:

För årskurs F-3 GR, GRS och Kryddgårsskolan kommer ett datum inom kort.
För årskurs 4-5 GR och 4-9 GRS vid föräldramöte 5 september.
För årskurs 6-9 GR vid föräldramöte 12 september.

 

Var hittar jag mer information?

På följande länk hittar du en kort introduktionsfilm till Skolplattformen: https://video.stockholm.se/video/27213559/skolplattformen-i-grundskolan

Du kan även läsa mer på www.stockholm.se/skolplattformen.

 

Hur får jag hjälp?

Det finns en support som du kan kontakta vid tekniska problem:

Telefonnummer: 08-508 11 552
E-postadress: e-support@stockholm.se.

 

Med vänlig hälsning
Fatima Messili, rektor
Hökarängsskolan

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: