Fatima Messili

Rektorsrekryteringen är nu avslutad och ny rektor för Hökarängsskolan blir Fatima Messili. Vi hälsar henne välkommen den 12 mars, 2018.

* * * * * *

Hej alla elever och vårdnadshavare på Hökarängsskolan!

Jag heter Fatima Messili och det är med stor glädje jag den 12 mars tillträder tjänsten som rektor på Hökarängsskolan. Det är en mycket fin skola som bjuder in oss till en historia från 1950 och Ture Rybergs fantastiska arkitektur.

Jag kommer närmast från Sicka skola i Nacka kommun, där jag arbetar som biträdande rektor. Jag har även tidigare skolledarerfarenhet och har arbetat inom Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Jag börjar arbeta på skolan i ett skede där det pågår renovering av byggnadens ventilation. Under renoveringen kommer en del av skolans elever och medarbetare ha sin verksamhet på Kvickentorpsskolan. Jag har som skolledare på Högalidskolan erfarenhet av ett omfattande renoveringsprojekt. Det kräver tålamod och professionalitet av medarbetare, elever och vårdnadshavare. Tillsammans kommer vi att arbeta oss igenom detta projekt ett och ett halvt år till. Därefter ser jag fram emot att vi kommer att få tillgång till en fantastiskt fin nyrenoverad skola.  

Mitt mål är att vi ska bygga vidare på allt bra som har gjorts och pågår på skolan idag. Att vidareutveckla det kvalitetsarbete som pågår och att vi ständigt vill bli bättre på att vara en skola i framkant.

Mitt grunduppdrag som rektor vilar på demokrati, tolerans och allas lika värde. Jag vill att alla elever ska få möjlighet att nå så långt som möjligt, både vad gäller sin kunskapsutveckling såväl som sin personliga utveckling.

Jag vill att vår skola ska genomsyras av öppenhet och transparens. Det ska råda ett klimat som främjar en god dialog och en miljö där vi lyssnar och bemöter varandra med respekt och omtanke. Vår arbetsmiljö ska präglas av trygghet, trivsel och arbetsro. Vi ska och vill vara en del av det nutida samhället och den digitala utvecklingen. Jag tycker det är viktigt att digitala lärverktyg är en naturlig del i vår verksamhet, för att på bästa sätt främja elevernas kreativitet och lärprocesser.

Jag ser fram emot ett gott samarbete med alla elever, medarbetare och vårdnadshavare framöver!

Hälsningar,
Fatima Messili

 

Dela:
Kategorier: