Information till alla föräldrar i förskoleklass samt årskurserna 1 – 5

Skolveckan har förflutit på ett bra sätt, vi upplever att satsningen på en gemensam likartad start på morgonen i samtliga klassrum slagit väl ut i år 1-5. Vi kommer naturligtvis utvärdera det för att säkerställa att vi är på rätt väg.

Arbetet i Lilla huset har kommit igång och det är positiva miner från så väl elever som föräldrar. Självklart är inget perfekt i starten men vi ser redan att skolans arbetsmiljö totalt sätt blivit bättre för såväl elever som lärare på hela skolan.

 Alla lärare på skolan kommer att delta i kompetensutveckling två onsdags eftermiddagar från kl 13.30.  Onsdag den 15 november och onsdag 29 november. Detta innebär att lektionerna vid dessa två tillfällen slutar kl 13.00.

Kursen NSL (Nya Språket Lyfter) kommer att ledas av Toura Hägnesten, fil.mag och utvecklingslärare Läs- och språksatsningen.

Nya Språket Lyfter är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk från åk 1 -6 framtaget av Skolverket.

Läsförståelse

Forskning och internationella studier visar att svenska elevers läsförståelse successivt har försämrats under senare år. Därför satsar läs- och språksatsningen på kurser där lärare får lära sig att undervisa i läsförståelse och läsförståelsestrategier.

På uppdrag av grundskoleavdelningen arbetar utvecklingslärare Toura Hägnesten med stöd till lärare och skolor kring undervisning i och bedömning av språk-, läs- och skrivutveckling samt läsförståelse. Detta sker genom kurser, studiecirklar, föreläsningar, nätverksarbete men också genom lokalt anpassade insatser ute på skolorna.

Varje grundskola har minst en lokal läs- och språkutvecklare hos oss är det förstelärare Jessica Mellgren.

Ha en skön helg!

Skolledningen

Dela:
Kategorier: