Information från skolledningen

Följande kommer att gälla framöver för samtliga elever ock klasser i F- 5 oavsett om det är ordinarie lärare eller ej.

kl. 07.55  Läraren hälsar välkommen till var elev och tar i han (eventuellt hjärtligare hälsning) med ögonkontakt till var elev.  

När eleven kommer in i klassrummet skall lugn musik spelas fram tills alla elever kommit in i klassrummet och sitter på sin plats.

Därefter startar alla dagen med högläsning under ca: 10-15min.

 

Fritidspersonal har på sin minimala konferens tid arbetat hårt med att tydliggöra och säkerställa delar i verksamheten som förflyttningar, raster, maten, Idrott mm.

Arbetet är inte helt slutfört men vi kommer att se vissa av förändringarna redan direkt efter lovet.

 

I och med att vi kraftsamlar resurser till några mindre grupper så kommer det också bli vissa förändringar i personalen på fritids framför allt i år 1 men även i år 3 och 5.

 

Hoppas ni och era barn har haft ett skönt lov och ser fram emot skolan på måndag den 6 november!

 

Med vänliga hälsningar

Bo Östenius
Tf Rektor
Hökarängsskolan

Dela:
Kategorier: