Rektorsbrev vecka 43

Information till vårdnadshavare på Hökarängsskolan. Jag har varit här som tf. rektor i snart en månad och fått chansen att lära känna skolan bättre. Min tid har i första hans ägnats åt Hökarängsskolan och jag har i mindre utsträckning varit på Kvickentorpsskolan. Jag har varit här innan kl. 07.00 var dag och gått i samband med att skolan larmats strax efter kl. 18.00. Jag har fått en bra bild av Hökarängsskolan och det flesta elever vet vem jag är och känner mig vid namn. Har även hunnit med två föräldraråd och två föräldramöten som varit ett bra sätt att få vårdnadshavares bild av skolan.

Vad jag kan se är en bra fungerande verksamhet i stort men självklart finns alltid saker att förbättra. Områden som jag funnit anledning att titta närmare på är fritids och organisationen runt elever med särskilda behov på F-5. Därför kommer en ny ansvarig att tillträda som personal ansvarig för fritidsverksamheten den 1 november Helena Håkansson (skolans intendent).

Därutöver så gör vi en kraftsamling kring elever med särskilda behov. Vi skapar ytterligare två nya grupper samt flyttar verksamheten till ”Lilla huset” och kompletterar med speciallärare-, kurator- och psykologkompetens.

Tanken är att verksamheten skall komma igång redan efter lovet, samtliga berörda vårdnadshavare är eller kommer att kontaktas innan verksamheten startar måndag den 6/11.

Jag vill passa på att önska alla en skön helg och ett riktigt skönt lov. 

Dela:
Kategorier: