Till vårdnadshavare med barn på Hökarängsskolan

I onsdags eftermiddag, fick jag besked om att jag har fått den rektorstjänst, som jag sökte för en tid sedan. Efter 10 år på Hökarängsskolan, är det dags för ett nytt uppdrag. Jag börjar mitt nya rektorsuppdrag efter årsskiftet, januari 2018, och kommer att ha semester innan dess.

Rekrytering av rektorstjänsten på Hökarängsskolan påbörjas nu. Vanligen tar en rektorsrekrytering cirka fyra månader. Under rekryteringstiden kommer en tillförordnad rektor att leda skolan tillsammans med biträdande rektorerna Helena Lindqvist (F-5), Charlotta Lindqvist (6-9) och Suha Mariosh (grundsärskolan) samt intendent Helena Håkansson. Den tillförordnade rektorn Bo Östenius, kommer att finnas på plats med start måndag den 2 oktober.

För mig har  det varit viktigt att Hökarängsskolan är en skola för alla och var och en. Under de här åren har vi på skolan arbetat med flera utvecklingsprojekt för att utveckla undervisningen och fritidshemsverksamheten, för trygghet och goda relationer, för elevernas lärande. Det mångåriga samarbetet i skolan, med elever och medarbetare, barn och vuxna, med vårdnadshavare, grannar, närsamhället och Farsta stadsdel har varit viktigt för att skapa en bra skola i Hökarängen. Jag vill tacka alla för stort engagemang och delaktighet.

Vi har under flera år arbetat strukturerat och på många olika sätt för att höja skolresultaten och därför är det roligt att avsluta uppdraget på Hökarängsskolan med att se att flera resultat är på uppgång och särskilt att årets nior efter sina år på Hökarängsskolan, hade så fina resultat.

Den här skolstarten har varit utmanande med ventilationsprojekt, flytt till Kvickenstorpsskolan, renovering och flera rekryteringar av lärare och fritidshemspersonal på Hökarängsskolan. Det har tagit längre tid än vanligt denna höstterminsstart att få personal på plats och rutiner som fungerar, vilket jag beklagar. Arbete pågår för att skapa trygghet och arbetsro för alla.

Jag vill tacka för de här åren och önska Hökarängen allt gott.

Med vänliga hälsningar,

Heidi Hård af Segerstad

Dela:
Kategorier: