Kanadensiskt skolbesök från vår vänskola i Ottawa

Elever, lärare och rektor från Glashan Public School i Ottawa besökte Hökarängsskolan en vecka i maj. De kanadensiska eleverna bodde i svenska familjer, vilket skapade vänskapsband, kanske för livet.

Sedan ett par år har Hökarängsskolan haft samarbete med Glashan Public School. Elever i 8c har samarbetat med de kanadensiska eleverna, mejlat och skickat bilder och film. Vi har lärt oss om hur det är i Kanada och berättat om Sverige och kunnat jämföra, till exempel hur kommunerna är uppbyggda och hur skolsystemet är i Kanada.

Glashan Public School arbetar utifrån Michael Fullans Deep Learning och New Pedagogies, vilket stämmer väl överens med det utvecklingsarbete ”Visible Learning”, som pågår på Hökarängsskolan. Eleverna ska få syn på sitt eget lärande, lära av andra, men också kunna lära andra i klassen, vara nyfikna på nytt, så att man hela tiden tar nya steg och lär sig. Digitaliseringen är viktig, att kunna använda sig av olika digitala hjälpmedel. Att lära sig att samarbeta, tänka kritiskt, vara kreativ, fostra till goda medborgare, kommunicera med andra och utveckla sin personlighet är nyckelkomponenter i Deep Learning och sammanfattas i ”The Six C:s”:

COLLABORATION
CRITICAL THINKING
CREATIVITY
CITIZENSHIP
COMMUNICATION
CHARACTER

Eleverna från Kanada var med på friidrottsdagen på Farsta IP tillsammans med alla klasser på högstadiet. Vi visade dem vårt fina Hökarängen, lekte på Gubbängsfältet och vi var på Skansen. De fick en lektion i svenska och vi lagade mat tillsammans i hemkunskapssalen.

Vi har lärt oss mycket om hur det är i Kanada, men också om oss själva, att vi vågar prata med andra än dem vi redan känner, dessutom på engelska och franska. Tillsammans blir vi världsmedborgare som vill utforska världen och lära oss nya saker av andra.

När det var dags att skiljas, var det med kramar och en och annan tår, även från de föräldrar som hade kanadensiska elever boende hos sig.

Vi hade en underbart rolig och lärorik vecka och hoppas att vi snart återser våra vänner i Kanada.

Dela: