Filmskola utan gränser 2017

Elever i årskurs 9 på Hökarängsskolan gjorde tillsammans och parallellt med ungdomar på Västbanken en film i tre delar om identitet, vilken visades på Stockholms filmfestival Junior 2017. Projektet leddes av Mobila Filmverkstaden i samarbete med Rädda Barnen. Se filmen och läs om projektet på Stockholm Filmfestivals hemsida:

Som ung är tankarna kring identitet en stark fråga. Idéer om hur ens egna identitet formas av andra så väl som av världen runt omkring. Med nedslag i Sverige och i Palestina har vi samtalet med unga och låtit dem reflektera kring temat Identitet. De har samlat sina tankar och skapat självbiografiska dokumentära filmer där de öppet reflekterar kring sig själva utifrån sin vardag.
 
De svenska ungdomarna går i årskurs 9 i Hökarängsskolan. De palestinska ungdomarna är mellan 15-17 år och bor på Västbanken. De lever i ockupationens vardag och oroligheterna som det innebär. De båda grupperna får möjligheten till unika inblickar i varandras vardagsliv och med målet att skapa filmer tillsammans och berätta sina historer skapar de rörande porträtt om hur det är att vara ung i respektive område.

Källa: Stockholm Filmfestivals hemsida

Se filmerna

Dela: