Information med anledning av händelserna i Trollhättan

Med anledning av den tragiska händelsen i Trollhättan vill jag understryka att det är viktigt för oss i skolan att alla barn, elever, som finns här ska kunna känna sig trygga. Vi är många vuxna som finns runt våra elever och vi lägger stor vikt vid att för oss okända människor inte ska kunna röra sig inom skolans område.

Vi har en krisplan om en situation skulle uppstå och vi arbetar utefter den och de riktlinjer som Utbildningsförvaltningen ger oss.

 

Heidi Hård af Segerstad, rektor Hökarängsskolan/ Skönstaholmsskolan

Dela: