Värdegrundsdag

Temat för denna värdegrundsdag var arbete mot kränkande behandling online och offline. Vi använde Statens Medieråds utbildningsmaterial och samtalade om hur man är på nätet och hur man kan hjälpa varandra att trivas bättre också online.

Statens medieråds utbildning behandlar hur medielandskapet påverkar våra relationer, vinklade budskap och vår demokrati.

Medie- och informationskunnighet - MIK - är en nödvändig kompetens för alla i samhället.

Se en introduktionsfilm (2 min) här.

Läs mer på http://mik.statensmedierad.se

 

Dela:
Kategorier: