Tillsammans i Hökarängen

Hökarängsskolan har ett stort nätverk med bland andra Farstas fältassistenter, Svenska kyrkan, fritidsgårdarna och närpolisen.

Under en vecka i september ordnade nätverket en heldagsaktivitet för varje klass i åk 7 för att eleverna skulle få lära känna varandra och vuxna som finns runt omkring dem.

På fritidsgården Morris träffades alla för värderingsövningar, femkamp och samarbetsövningar.

- Att få lära känna varandra, både elever och professionella, på "Tillsammansdagarna", har skapat goda relationer och en bra teamkänsla, berättar Jenny Sjöstedt, skolkurator på Hökarängsskolan.

Dela: