Handelshögskolans ungdomsakademi

Hösten 2013 startar Handelshögskolans Ungdomsakademi. Målet är att erbjuda ett forum för samhällsintresserade ungdomar på högstadiet att tillsammans med andra likasinnade kunna träffas och diskutera ekonomiska och samhällsrelaterade frågor. Från Hökarängsskolan deltar 16 elever i åk 9.

Höstens tema är ”Morgondagens ekonomi”. I en föränderlig värld kommer ekonomin också att förändras med nya utmaningar och möjligheter. Ungdomsakademin för samman den generation som kommer att leva och verka i den nya ekonomin för att diskutera tankar och åsikter kring framtiden. Under fem föreläsningar kommer vi ta upp ett antal ämnen som kännetecknar förändringen i vår tid. Migration, Sociala medier och Entreprenörskap.

Schema: Samtliga träffar är mellan 15.00 och 18.00 på Handelshögskolan, Sveavägen 65

Tisdagen 24/9-2013: Introduktion.

Vi träffas och lär känna varandra. En introduktion till seminarieserien och uppdelning i grupper. Vi kommer diskutera ekonomi i allmänhet och vilka förväntningar deltagarna har på kursen. Vi möts utanför Handelshögskolans huvudingång på Sveavägen 65.

Tisdagen 1/10-2013: Migration och globalisering

Dagens ekonomi präglas mycket av globaliseringen och dess följder.  Det är lättare att röra sig över hela världen, både för information och för människor. Vi tittar närmare på hur globaliseringen och migrationen påverkar morgondagens ekonomi.

Tisdagen 8/10-2013 Sociala medier

Sociala medier spelar en allt större roll i dagen samhälle och utgör en helt ny kanal för företag att nå ut till potentiella kunder. Hur tar man tillvara på detta? Hur skapar man nya kampanjer och företag?

Tisdagen 15/10-2013 Entreprenörskap

Sverige idag präglas mycket av entreprenörer som vågar testa nya idéer. På senare år har många svenskar varit framgångsrika med sina företagsidéer. Exempel på detta är Spotify, Skype och Klarna. Vi kommer under eftermiddagen att titta närmare på entreprenörskap och dess framtida betydelse för Sverige.  Vi använder även kunskapen från tidigare tillfällen för att spåna kring vilka morgondagens företag kommer att vara.

Tisdagen 22/10-2013 Avslutning

Vi sammanfattar diskussionerna vi haft under de tidigare tisdagarna och knyter ihop seminarieserien. Det kommer även vara en avslutningsceremoni och diplomutdelning.

Dela: