Till innehåll på sidan

Mobbingprogram/policy

Hökarängsskolan arbetar på många sätt förebyggande för att skolan ska vara en trygg plats för alla. Skolan har en Trygghetsgrupp och handlingsplan mot kränkande behandling och diskriminerings-/likabehandlingsplan.

Trygghetsgruppens arbete finns beskrivet i skolans likabehandlingsplan
Trygghetsgruppen kan man nå genom Inger Ryholt   inger.ryholt@stockholm, 08-508 47 560.

Dela: