Till innehåll på sidan

Mellanstadiet

Mellanstadiet står för en ökad bredd och djup i skolämnena

Under årskurs 4–6 blir utbildningen både bredare och djupare och eleverna får lära sig att ta mer ansvar. Projektarbeten som följer aktuella händelser blir ett naturligt sätt att få upptäcka världen genom historia, geografi, fysik och skolans alla andra ämnen. 

Mellanstadiet är utformad i en ämneslärarorganisation, där lärarnas djupa spetskunskaper i sina ämnen kan leda eleverna vidare i sitt lärande. Varje elev ingår i en mentorsgrupp med en ansvarig mentor som står för trygghet och stabilitet under skolveckan.

Vi arbetar även med att utveckla vårt system för flexibla undervisningsgrupper, vilket innebär att vi under läsåret har möjlighet att modellera i grupperna/klasserna beroende på vad som fungerar bäst ur både ett tygghetsperspektiv samt ur ett lärandeperspektiv. 

Dela: