Legolabbet på Hökarängsskolan

Ett av skolans uppdrag är att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. För att möta detta har Hökarängsskolan byggt upp en helt ny teknikinstitution där elever får öva på att lösa problem med hjälp av teknik.

Materialet i tekniksalen kommer bland annat från LEGO Education och är anpassat för elever från förskoleklass upp till åk 9. Dessutom finns datorer som eleverna använder för att kontrollera och styra sina olika uppfinningar och tekniska lösningar.

WeDo passar för de yngsta eleverna. Här får eleverna bekanta sig med enkla tekniska komponenter som elmotor, kugghjul, remmar och remskivor, rörelsesensorer mm. Delarna samverkar med elevernas egna program som de skapar i datorn.

Vetenskap & teknologi, Pneumatik och Förnybar Energi är en naturlig fortsättning på WeDo där eleverna möter fler tekniska komponenter som generatorer, solceller, pumpar, kompressorer, kolvar och cylindrar mm. Här får eleverna utforska grundläggande mekaniska modeller och lösa vardagliga problem på ett kreativt sätt. Eleverna får även bekanta sig med modern energiteknik och arbeta aktivt med förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten.

NXT är det avslutande momentet där eleverna lär sig principerna för programmering. Med hjälp datorn skapar eleverna program som styr robotar som rör sig runt på olika banor och löser olika problem. Robotarna kontrolleras av motorer och kan reagera på omgivningen med hjälp av en rad olika sensorer som rotationssensorer, trycksensorer, ljussensorer, temperatursensorer mm.

Hökarängsskolans nya tekniksal är byggd på ett sätt som skall uppmuntra eleverna att lösa problem en och en, tillsammans i grupp och mellan grupper. Tanken är att vi på så sätt ger eleverna möjligheter att ta egna initiativ och ansvar. Eleverna får även möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Dela: