Till innehåll på sidan

Lågstadiet

Nyfikenhet och lust att lära

Under årskurs 1–3 börjar eleverna utforska skolans alla ämnen och vi lägger stor vikt vid att skapa en atmosfär som stimulerar nyfikenheten och lusten att lära. Kunskapen får smälta in i leken på ett naturligt sätt.

Eleverna har samma klassrum och samma lärare genom hela lågstadiet för att skapa den trygghet som behövs för att lära sig. En viktig del i elevernas utveckling är att de känner att ”jag kan” och här kommer läsningen in som en pusselbit som stärker självkänslan. De får även börja läsa läxor. De barn som vill, har möjlighet att göra sina läxor på fritids.

Redan från första klass får barnen röra på sig. Vår rörelsepedagog lär elever och personal roliga rörelser som främjar utvecklingen. Trevliga aktiviteter återkommer varje år till exempel julpyssel och kabaré där föräldrar och syskon bjuds in en kväll. I maj/juni har vi fest på skolgården, då leker vi och grillar tillsammans med grundsärskolans elever.

Dela: