Till innehåll på sidan

Individanpassad pedagogik

Hökarängsskolan välkomnar elever från förskoleklass till och med nionde klass, vi har även grundsärskola och fritidshem.

Vi ser alla elever som individer och runt detta har vi format vår pedagogik. Skolan lär ut olika lärstilar så att eleverna får prova sig fram till vilka metoder som passar deras inlärning bäst. Vissa gillar att ha tyst, andra vill ha rörelse omkring sig och en del lär sig bäst genom grupparbeten.

Lika viktigt för elevernas utveckling är engagerade lärare och smarta tekniska hjälpmedel, som våra interaktiva tavlor ”Activboards” till exempel. De öppnar för en modern och pedagogisk undervisning som stimulerar nyfikenheten och låter eleverna vara delaktiga under lektionerna.

Profiler

Skolans fyra profiler Idrott, Basket, Musik och Bild & form gör det enkelt för eleverna att kombinera sina intressen med skolarbetet. Profilerna bidrar i stor utsträckning till skolans atmosfär, som präglas av lika stora delar kamratskap och framåtanda som av egna traditioner.

Rörelse för lärande

Skolan har en lång och fin idrottstradition med en egen idrottshall som används flitigt för att få in mycket motion på skoltid. Idrott är ett bra sätt att stärka individerna lika mycket som lagkänslan och det är en positiv drivkraft som eleverna tar med sig in i klassrummet.

Dela:
Kategorier: