Föräldraråd

Föräldraråd info

Föräldrarådet är ett öppet möte. Alla föräldrar är välkomna. Klassrepresentanter särskilt inbjudna.