Till innehåll på sidan

Föräldraråd

Föräldrarådet ett forum för samarbete

Föräldrarådet hålls två gånger per temin, kallelse och minnesanteckningar skickas med epost till klassrepresentanterna.
Ingress: 
Föräldrarådet ett forum för samarbete