Till innehåll på sidan

Elevinflytande i klassrådet

I klassrådet behandlas klassens frågor. Klassrådet sammanträder en gång i veckan. Frågor från klassrådet lyfts i elevrådet. Klassrådet utser representanter till elevrådet. Klasslärare/mentorer handleder klassrådet.

Dela: