Elevinflytande i elevrådet

Två elever från varje klass bildar skolans elevråd. Hökarängsskolan har två elevråd, ett för de yngre eleverna i årskurserna F–6 och ett för de äldre eleverna i årskurserna 7–9. Elevråden sammanträder en gång i månaden. Biträdande rektor handleder elevrådet.

Elevrådet F–6 har en särskild skolgårdsgrupp, som arbetar tillsammans med vaktmästaren med att utveckla skolgårdarna.

Elevrådet 7–9 samverkar med elevråden i Gubbängsskolan och Kvickenstorpsskolan. Skolornas elevråd utbildas av och samverkar med Demokratiakademin.

Dela: